Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priepasti
Článek
    geologocké a geomorfologické pomery Farebnej priepasti
    V ľadovej priepasti Ohnišťa
    V najhlbšej priepasti Bulharska
    Vo Farebnej priepasti