Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priepustnosť
Článek
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát