Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priesaku
Článek
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody