Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priĺahlej
Článek
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti