Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Príspevkov
Monografie
    12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
    Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
    Zborník príspevkov z konferencie Podzemné stavebníctvo 2001
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia