Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Projekty
Monografie
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
Článek
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Projekty geochemického mapování
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Příští projekty geologického průzkumu planet a měsíců
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska