Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prospekcia
Článek
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch