Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prospekcie
Článek
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec