Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prováděné
Monografie
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991