Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Průmyslovém
Článek
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)