Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přechodného
Monografie
    Detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží - etapa 2009*
Článek
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice