Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přesnost
Článek
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000