Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přihlédnutím
Monografie
    ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
Článek
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně