Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přísad
Článek
    Proces pyrolýzy uhlíkatých přísad v bentonitových směsích
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu