Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přístupu
Monografie
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Článek
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií