Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půdně
Článek
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR