Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půdních
Monografie
    Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů
    Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
Článek
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu