Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pyłkowej
Článek
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)