Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rakovníka
Článek
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)