Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Recyklace
Monografie
    Recyklace odpadů XIII
Článek
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků