Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Redukci
Článek
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve