Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Referátov
Monografie
    4.Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov. Zbornik referatov
    Analiza basenóv sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. Materia?y konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatóv i posterów
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Bioklimatológia v svetle súčasných potrieb spoločnosti. Zborník referátov
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
    Geochémia 1999 : zborník referátov
    Geochémia 2000 - Zborník referátov, Bratislava 7. decembra 2000
    Geochémia 2000, zborník referátov
    Geochémia 2001 : zborník referátov
    Geochémia 2004, zborník referátov
    Geochémia 2005, zborník referátov
    Geochémia 2006, zborník referátov
    Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Srodowiska górskie - ewolucja rzezby. VI Zjazd Geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov
    Srodowiska górskie -ewolucja rzezby, VI Zjazd geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov
    Streszczenia referatov - Seminarium "Zastosowanie technik satelitarnych w geodezj i geodynamice"
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov
    Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
    Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000
    Zborník referátov z 18. celoštátneho slnečného seminára
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
    Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie"
    Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná 2004