Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Refrakční
Článek
    Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky
    Doupovské hory - refrakční profily 30.6.2008
    Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie