Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regionalizácia
Článek
    Geomorfologická regionalizácia na príklade Levočských vrchov