Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rotace
Článek
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Země se chová jako syrové vejce : geologové a další odborníci hledají příčiny zpomalování rotace naší planety