Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožínky
Článek
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny