Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rychlostní
Článek
    Anisotropní rychlostní model v mělké seismice
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží