Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Samovzněcování
Článek
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD