Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Schodiště
Monografie
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB