Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentácii
Článek
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"