Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Severočeská
Monografie
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
Článek
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev)
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev)
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)