Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Simulovaných
Článek
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek