Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Situovanie
Článek
    Situovanie objektov v Jaslovských Bohuniciach a ich vzťah k inžinierskogeologickým pomerom