Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skladby
Článek
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače