Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Směsi
Monografie
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
    Rozpustnost plynných směsí v kolektorských typech hlubinných vod Slánské pánve
    Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Termická polykondenzace směsí karbochemických komponent
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE
    Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem
    Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem
    Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve