Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sněhových
Článek
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš