Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spilitů
Monografie
    Petrografie deformovaného spilitu (k průzkumnému úkolu Družec)
Článek
    Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko