Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spodním
Monografie
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
Článek
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Lytospira Koken a Murchisonia (Hormotomina) Grabau et Shimer v českém spodním devonu
    Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
    Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Osteologie a ekologie dvou druhů rodu Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu
    Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Ústí Dunaje ve spodním panonu
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve