Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Společenské
Článek
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
Seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské