Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavbách
Článek
    Konference o sesuvech při dopravních stavbách
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    O stavbách, krajině a společnosti : s geologem Václavem Cílkem [ Rozhovor]
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR