Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stratigrafickom
Článek
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod