Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stratygraficzna
Článek
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego