Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stretnutie
Článek
    I. celoslovenské stretnutie zberateľov nerastov
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)