Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stříbrná
Monografie
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině
Článek
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře