Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Střižné
Článek
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika