Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Studiích
Článek
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry