Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Substance
Monografie
    The results of the study of the deep substance and physical processes in the Kola superdeep borehole section down to a depth of 12261 m
Článek
    Chemical structure of coal substance
    Chemical structure of coal substance
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Possible forms of occurence of trace elements in coal substance
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: Comparison with the results of triaxial compression tests. Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Weathering Rate of Fossil Organic Substance in Waste Dumps of Coal Mines and Large Construction Works and the Effect of Oxidation Products on Soil Properties of Dumping Grounds
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    X-ray photoelectron spectroscopy of nitrogen and sulfur functionalities in organic substance of coal
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal