Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Systéme
Monografie
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
Článek
    Haquebard's double triangle and its role to reconstruct paleohydrologic regime and vegetation zones of peat conditions in planar-mire systeme (General view)
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika