Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ŠTOL
Článek
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Za tajemstvím medvědínských štol
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu