Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Technológia
Článek
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod
    Technológia vrtania nesúdržných hornín